Tietosuojaseloste

Orapi Nordic Oy Ab / OrapiStore / Orapi-verkkokauppa on sitoutunut huolehtimaan asiakkaidensa yksityisyyden suojasta ja tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on informoida asiakkaitamme henkilötietojen käsittelystä verkkokaupassamme sekä verkkokaupasta tehtyjen tilausten käsittelystä asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmässämme. Käytämme verkkokaupassamme vahvoja salaus- ja suojausratkaisuja yksityisyyden suojan varmistamiseksi ja tietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisterinpitäjä

Orapi Nordic Oy Ab (Y-tunnus 1754659-5, Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa Suomi) on rekisterinpitäjä henkilötietoihisi kohdistuvaan käsittelyyn liittyen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Keräämme henkilötietoja asiakkaiden suostumuksesta tilausten käsittelemiseksi ja arkistoimiseksi, yhteydenottopyyntöjen ja tarjouspyyntöjen käsittelemiseksi, asiakasrekisterin ylläpitämiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi. Asiakkaiden tiedot on tallennettu OrapiStore / Orapi-verkkokaupan asiakasrekisteriin, sekä Orapi Nordic Oy Ab:n asiakashallinta- sekä laskutusjärjestelmään.

Asiakkaan työntekijänä toimiessasi henkilötietojasi käsitellään myös asiaankuuluvissa tapauksissa asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti laskujen ja maksujen käsittelemiseksi sekä sopimusvelvoitteiden hallinnoimiseksi, toimitusten käsittelemiseksi ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja voidaan käyttää ja käsitellä suoramarkkinointia varten. Tämä käsittely voi sisältää uutiskirjeiden lähettämistä sekä muuta suoramarkkinointia silloin kun asiakas ei ole sitä kieltänyt. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä OrapiStore / Orapi-verkkokaupan asiakaspalveluun.

Henkilötietojen luovutus meille ei ole lakisääteinen tai sopimuksellinen vaatimus, eikä sinulla ole velvollisuutta luovuttaa meille henkilötietojasi. Jos et luovuta henkilötietojasi meille, se saattaa kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tehdä kanssasi sopimus tai hallinnoida sopimuksellisia velvoitteitamme. Käsitellessämme kirjanpidollisista syistä sinua koskevia henkilötietoja sinun toimiessa asiakkaana tai asiakkaan työntekijänä, suoritamme tätä käsittelyä Suomen kirjanpitolain asettamien lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä asiakkaasta seuraavia tietoja:

- tilaajan etu- ja sukunimi

- katuosoite

- postinumero ja postitoimipaikka sekä maa

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite

- maksuehto

- markkinointi sallittu / kielletty

- ostohistoria (mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot, toimitustiedot, maksutiedot)

- yrityksen nimi ja y-tunnus

- verkkolaskuosoite

Rekisterin tietojen säilytys

Rekisterin sisältämiä tietoja säilytetään Orapi Nordic Oy Ab:n järjestelmissä, jotka ovat suojattu palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Pääsy järjestelmiin edellyttää salasanoja ja käyttäjätunnuksia. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Asiakkaan tilaukseen, tilauksen käsittelyyn ja laskutukseen liittyviä tietoja säilytetään myös paperisena rekisterinpitäjän tiloissa ja niihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Paperiset tiedot tuhotaan asianmukaisesti, kun niiden säilyttämiseen ei ole enää velvollisuutta Suomen kirjanpitolain mukaisesti. Henkilötietoihin on pääsy myös järjestelmiämme meidän puolesta käsittelevillä toimijoilla. Näillä toimijoilla tarkoitetaan IT- ja järjestelmätoimittajiamme.

Rekisteritietojen luovutus

Rekisteriin merkittyjä tietoja luovutamme tavarantoimittajallemme sekä tuotteet kuljettavalle kuljetusyhtiölle vain siinä laajuudessa, kun se on välttämätöntä tilauksen saattamiseksi asiakkaalle. Järjestelmistä voidaan siirtää henkilötietoja yrityksemme tilintarkastajille, viranomaisille sekä perintätoimistoille niiden tarvitsemassa laajuudessa lainsäädäntöön perustuvan velvoitteen täyttämiseksi. Nämä henkilötietojen vastaanottajat ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Jos henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, on se mahdollista ottamalla yhteyttä OrapiStore / Orapi-verkkokaupan asiakaspalveluun. Rekisteröityneet asiakkaat voivat myös itse muuttaa ja korjata verkkokauppaan tallentamiaan tietoja. Rekisteriin merkityllä henkilöllä on myös milloin tahansa oikeus saada hänestä tallennetut tietonsa poistetuksi tai peruuttaa kokonaan tai osittain henkilön antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Peruutuksen vaikutus alkaa sen antamishetkestä.


www.orapinordic.net